ถ้านึกถึงการที่คู่รักจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นทางการนั้นมักจะมี 2 เรื่องที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ การแต่งงาน และ การจดทะเบียนสมรส ด้วยค่านิยมในปัจจุบันที่เข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ผู้คนในยุคถัดๆ มาอาจจะมีความคิดที่แตกต่างจากเดิมที่ลดความสำคัญของพิธีแต่งงาน หรือ การจดทะเบียนสมรส เราจะเห็นว่าคู่รักหลายๆ คู่เลือกที่จะจัดแต่งงานเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ในขณะที่หลายๆ คู่ก็เลือกเพียงแค่จดทะเบียนสมรสแต่ก็ไม่ได้เลือกที่จะจัดงานแต่งงาน (อ่านบทความ ที่นี่) วันนี้ Onewiwa ก็ได้นำสถิติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสและสถติการหย่าร้างมาฝากไว้เป็นข้อมูลกันค่ะ

จากรูปด้านบนจะแสดงถึงสถิติการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้างย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ.2556-2560 ซึ่งแนวโน้มคือมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีทั้งสถิติการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง(ปีพ.ศ.2560 ตกลงเนื่องจากเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประชากรในประเทศไทยก็ยังคงให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนสมรสโดยในภาคกลางถือเป็นส่วนที่มีการจดทะเบียนสมรสต่อการหย่าร้างมากที่สุด

ภาคกลาง 51.92% : 54.11%
ภาคอีสาน 26.88% : 25.76%
ภาคใต้ 11.98% : 10.98%
ภาคเหนือ 8.56% : 9.24%

ซึ่งสาเหตุที่ภาคกลางมีสถิติสูงที่สุดอาจมาจากค่านิยมของสังคม ความนับหน้าถือตาของวงศ์ตระกูลที่ยังรู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันต้องมีการจดทะเบียนสมรสเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันสถิติการหย่าร้างกลับสูงกว่าการจดทะเบียนสมรส เช่นเดียวกันกับภาคเหนือเนื่องด้วยความไม่พร้อมของความเป็นอยู่หรือปัญหาชู้สาว

อย่างไรก็ตามหากมองจากภาพรวมของสถิติย้อนหลังก็ยังสามารถคาดเดาได้ว่าสังคมไทยยังคงให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วคุณล่ะคะคิดอย่างไร ?

เรียบเรียงโดย: Onewiwa

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here