ในการที่เราไปอยู่ต่างถิ่นหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเราควรศึกษาข้อแตกต่างทั้งเรื่อง วัฒนธรรม กฎหมาย ซึ่งเมื่อคุณตัดสินใจที่จะคบหาแฟนชาวต่างชาติคุณจะต้องศึกษาข้อบังคับต่างๆที่ต้องควรศึกษาไว้ให้เข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติตามหลักของต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและสิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจคบกับชาวต่างชาติมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยยย

 

 

1.ชาวต่างชาติไม่ชอบให้เราทำงานชอบให้เป็นแม่บ้านมากกว่า

ในสมัยก่อนของประเทศไทยธรรมเนียมของครอบครัวของสังคมไทยคือให้ผู้ชายออกไปทำงาน หาเงิน ส่วนผู้หญิงอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือน เลี้ยงลูก ทำงานบ้าน ทำกับข้าวดูแลทำความสะอาดสิ่งของภายในบ้านเมื่อสามีกลับมาหาน้ำหาอาหารมาให้ทาน ซึ่งต่างจากสังคมไทยในปัจจุบันที่ทั้งสามีและภรรยาก็ต่างออกไปทำงานช่วยหาเงิน เเต่ก็ต่างจากสังคมชาวต่างชาติที่กลับกลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมของสังคมไทยสมัยก่อน ให้ผู้หญิงเฝ้าอยู่บ้านดูแลลูก ทำกับข้าวทำงานบ้านอยู่ที่บ้าน ส่วนผู้ชายออกไปทำงานหาเงินนอกบ้าน เพื่อให้ลูกและภรรยาอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งเรื่องนี้สาวๆต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าด้วยนะค่าาา

 

2.การปรับตัวของกันและกัน

   เนื่องจากหญิงไทยกับชาวต่างชาติที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นมาจากคนละประเทศ ดังนั้นปัญหาที่ตามมาคือความแตกต่างทางด้าน วัฒนธรรม ความเชื่อ และการดำรงชวิต อันเป็นสาเหตุให้ทั้งสองฝ่ายต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน ยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับแต่ละคู่และแต่ละบุคคล  ดังนั้นหญิงไทยก่อนที่จะตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติสมควรที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอ วัฒนธรรมประเทศเขารวมถึงวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของเขาแล้วค่อยๆปรับตัวเข้าหากัน

 

3.เรื่องทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย

 มีลักษณะเดียวกันกับกฎหมายไทยนั่นคือทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายหามาได้ก่อนจดทะเบียน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหากมีการหย่าร้างในภายหลัง ทรัพย์สินส่วนนี้จะยังเป็นทรัพย์สินของแต่ละฝ่าย แต่ถ้าหากเป็นทรัพย์สินที่หามาได้หลังจากการแต่งงาน ถือเป็นสินสมรส ซึ่งหากว่าเกิดการหย่าร้างในภายหลัง ทรัพย์สินส่วนนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน

 

4.ภาษาที่แตกต่างกัน    

ภาษาเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารระหว่างกัน  ถ้าหากบุคคลสองคนไม่สามารถเข้าใจภาษาระหว่างกันได้ ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคมากที่บุคคลสองคนจะทำความเข้าใจและปรับตัวเข้าหากัน  ดังนั้นในเบื้องต้นเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถสานสัมพัธ์กันต่อไปได้ดีคือหญิงไทยควรที่จะเรียนรู้และเข้าใจภาษาของคนที่เราจะครองคู่อยู่ด้วยได้มากพอสมควรจึงจะสามารถทุเลาปัญหาเรื่องการเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้น

 

5.ต้องศึกษากฎหมายของต่างประเทศ

เมื่อหญิงไทยไปอยู่ต่างประเทศกับสามีเมื่อมีปัญหากับสามี หญิงไทยก็จะกลายเป็นบุคคลซึ่งไม่มีที่พึ่งพิงอีกต่อไป  ดังนั้นสิ่งที่หญิงไทยควรรู้และสามารถทำได้ด้วยตนเองก็คือ เมื่ออยู่ต่างประเทศแล้วเกิดปัญหาไม่สามารถหันไปหาใครได้หญิงไทยเหล่านั้นสามารถติดต่อกับสถานฑูตประเทศไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น  สิ่งสำคัญที่ท่านควรรู้อีกสิ่งหนึ่งคือ  ท่านควรศึกษาและเรียนรู้กฎหมายของประเทศที่ท่านต้องการจะไปอยู่หรือภายใต้กฎหมายที่ท่านสมรสอยู่เพื่อที่ท่านจะได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของท่านว่ามีสิ่งใดและอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : Onewiwa

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here